På återseende år 2030!

Initiativet ”Det goda livet i Gävle 2030 – inom ramen för ett jordklot” då elever från åk 8 – gymnasiet fått ta fram och presentera förslag på hur ett gott och hållbart liv i Gävle år 2030 skulle kunna se ut, har genomförts under läsåren 2016/2017, 2017/2018 och 2018/2019 med mycket gott resultat och ökad måluppfyllelse för de deltagande eleverna. Varje läsår presenterade eleverna sina förslag på ett stort Rådslag på Högskolan i Gävle under vårterminen. Där deltog även varje år ca 100 externa vuxna – politiker, samt nyckelpersoner från myndigheter, företag och intresseorganisationer – som fick ta del av elevernas utställningar och dokumentation. Tjänstepersoner från olika delar av Gävle kommun fördjupade sig därefter i elevernas förslag, tog tillvara goda idéer och gav återkoppling till eleverna. På denna blogg finns allt material från eleverna och från de tre Rådslagen. Detta material och framförallt elevernas förslag kommer att aktualiseras igen av Gävle kommun år 2030. Då kommer vi att följa upp och presentera hur det faktiskt har blivit i Gävle i relation till elevernas förslag! På återseende år 2030!

Hälsar Gävle kommun genom den tidigare Arbetsgruppen för Det goda livet

Foton, filmer och dokumentation från Rådslaget 21/3 2019

Det goda livet genomförs som en del av Gävle kommuns arbete med de globala målen för en hållbar utveckling – Agenda 2030 och First Generation ( #firstgeneration #GlokalaGävle ) Gävle kommuns miljöstrategiska program och sociala hållbarhetsprogram samt Utbildning Gävles strategi för lärande för hållbar utveckling ( #LHUgavle ) och samverkan utbildning – arbetsliv.

Stort tack till…

 • …alla medverkande elever (150 st) och lärare (10 st) – totalt sju klasser från fyra skolor: Vasaskolan, Borgarskolan, Stora Sätraskolan och Vallbacksskolan.
 • …alla medverkande vuxna (ca 90 st.).  Klicka här för att se vilka företag, myndigheter och organisationer som medverkade.
 • …huvudarrangörerna: Gävle kommun och Högskolan i Gävle. Samt ett särskilt tack till WWF och elever från Polhemsskolans hotell- och turismprogram, Borgarskolans estetiska program med mediainriktning, eventprogrammet på Vuxenutbildningen samt vuxna funktionärer med specialuppdrag.

Dokumentation

Brevet till framtiden och dokumentationen från elevernas utställningar kommer att arkiveras hos Gävle kommun och tas fram igen år 2030.

Utvärdering

Utvärdering av Det goda livet läsåret 2018/2019 finns här:

Inslag i media m.m.

Allt gott önskar vi er alla!

/Arbetsgruppen för Det goda livet i Gävle 2030

Foton, filmer och dokumentation från Rådslaget 15/2 2018

Det goda livet genomförs som en del av Gävle kommuns arbete med de globala målen för en hållbar utveckling – Agenda 2030 och First Generation #firstgeneration (#GLOBALAGÄVLE), Gävle kommuns miljöstrategiska program och Utbildning Gävles strategi för lärande för hållbar utveckling (#lhugavle).

Fotografierna i detta inlägg (då inget annat skrivs) är tagna av Michael Wagner, projektledare på Gästrike Återvinnare.

Stort tack till…

 • …alla medverkande elever (drygt 190 st.) och lärare (17 st.) – totalt sju klasser från fyra skolor: Polhemsskolan, Borgarskolan, Stora Sätraskolan och Vallbacksskolan.
 • …alla medverkande vuxna (ca 90 st.).  Klicka här för att se vilka företag, myndigheter och organisationer som medverkade.
 • …huvudarrangörerna: Gävle kommun och Högskolan i Gävle. Samt ett särskilt tack till Gästrike Återvinnare, Gavlegårdarna, WWF och Hotell- och turismelever årskurs 1 från Borgarskolan.

Dokumentation

Brevet till framtiden och dokumentationen från elevernas utställningar kommer att arkiveras hos Gävle kommun och tas fram igen år 2030.

Utvärdering

Elevernas, lärarnas och de medverkande vuxnas utvärdering (i samma dokument) Presentation_DGL_inkl_utvärdering_2017_2018. (Öppnas i en PowerPoint-fil).

Ytterligare aktiviteter

Sedan Rådslaget den 15/2 2018 har delar av elevernas arbeten ställts ut i Heliga Trefaldighets kyrka den 24/3 2018 under Earth Hour samt under Gävle Miljögala den 24/3 2018. Elever var och presenterade satsningen Det goda livet i Gävle – inom ramen för ett jordklot på Kommunfullmäktige den 26/3 2018. Det var även en utställning på Skolkontoret under april 2018.

Sommaren 2018 på politikerveckan i Almedalen fick Kommunfullmäktiges ordförande tillsammans med Kommundirektören och Gävle Energis VD ta emot Gävles utmärkelse som Sveriges näst bästa miljökommun 2018, och i tacktalet tog de upp Det goda livet och elevernas arbeten som ett gott exempel från Gävle.

Gästrike Återvinnare tog med Det goda livet som ett gott exempel på ”final conference” i ett EU projekt som avslutades hösten 2018.

Inslag i media

 • Högskolan i Gävle, 16 februari 2018, inlägg i Facebookflöde.
 • Naturskyddsföreningens nationella organisation, 16 februari 2018, inlägg i Facebookflöde.
 • Flera artiklar på Gävle kommuns intranät Ankaret.
 • Sociala medier inlägg som taggats: #dglgavle (Instagram, Facebook m.fl.).

Allt gott önskar vi er alla!

/Arbetsgruppen för Det goda livet i Gävle 2030

Foton, filmer och dokumentation från Rådslaget 21/3 2017 m.m.

En sammanfattning av Det goda livet i Gävle läsåret 2017/2018 och Rådslaget den 21/3 2017 har skrivits av hållbarhetsutvecklare AnnaCarin Söderhielm på Gästrike Återvinnare, klicka här för att läsa sammanfattningen.  Fotografierna i detta inlägg (då inget annat skrivs) är tagna av Michael Wagner, projektledare på Gästrike Återvinnare.

Det goda livet genomförs som en del av Utbildning Gävles strategi för lärande för hållbar utveckling #lhugavle och Gävle kommuns miljöstrategiska program.  Vi är även en del av FNs Agenda 2030 och First Generation #firstgeneration, samt Earth Hour #earthhour.

Stort tack till…

 • …alla medverkande elever (120 st.) och lärare (10 st.) – totalt fem klasser från fyra skolor: Polhemsskolan, Vasaskolan, Borgarskolan och Vallbacksskolan.
 • …alla medverkande vuxna (drygt 70 st.), inklusive funktionärer och samtalsledare. Länk till alla organisationer som medverkade.
 • …arrangörerna: Gävle kommun, Högskolan i Gävle och WWF – Världsnaturfonden.

Brevet till framtiden

Brevet till framtiden och all dokumentation kommer att arkiveras hos Gävle kommun och tas fram igen år 2030.  Här ingår bl.a.

Foton, filmer och inslag i media

 • Sociala medier: #dglgavle (se InstagramFacebook m.fl.).
 • Alla foton – foton i massor – klicka här (och scrolla sedan ner).
 • Hälsning till oss (film) från civilminister Ardalan Shekarabi.
 • Inslag i media (ett urval):
  • SVT lokala nyheter, 21 mars 2017, inslag på lokala nyheterna, samt artikel ”Så vill Gävles elever skapa ett hållbart samhälle”.
  • Sveriges Radio Gävleborg, 21 mars 2017, sändning i P4 med elever och lärare från Polhemsskolan.
  • Gävle kommun, 24 mars 2017, artikel och film: ”Så kan Gävle se ut 2030”.
  • Gefle Dagblad, 1 april 2017, debattartikel av IKEM: ”Gävles unga är ett föredöme i sitt mod att tänka framåt”.
  • Gefle Dagblad, 3 april 2017, artikel och film med Vallbacksskolans elever ”Så här ser det goda livet ut i Gävle 2030: ”Vi vill ha elstationer där bocken står”.
  • Skolnytt.se, 5 april 2017, artikel av Borgarskolans mediaelever ”Det goda livet”.
  • Mitt Gävle, 9-15 april 2017, artikel om Det goda livet och Vallbacksskolans elevers arbeten.
  • Union of the Baltic Cities, juni 2017, en artikel om Det goda livet i en internationell tidning för länderna runt Östersjön.

Utvärdering

Ett urval av röster från eleverna:

 • Om vad som var bra:

Att folk tog våra argument på allvar och det kändes som att vi gjorde skillnad.

Att vi ungdomar får komma ut och träffa människor som politiker och andra som jobbar inom områdena, och på så sätt föra våra idéer vidare och hjälpa vår framtid.

Allting, ett extremt roligt projekt.

Att alla deltagare hade olika tankar om hur vi skulle förbättra samhället.

Allt man lärt sig. Även att de som engagerar sig i detta tar våra frågor seriöst. 

 • Om vad som kan förbättras:

Inget speciellt, det var bra som det var, man kanske kan bjuda in några fler inom andra områden.

Maten.

Mer engagemang på lektionerna, utnyttja lektionstillfällena bättre, men det gick bra tillslut på högskolan och det var ju huvudsaken. 

Ett urval av röster från lärarna:

 • Om vad som var bra:

Eleverna har vuxit och känner att de är delaktiga i samhällsbygget.

Eleverna var först nervösa idag men när de började prata med besökarna insåg de att de har kunskaper.

Är så stolt över den lediga stil elever visar och att de minglar runt och lyssnar på andra.

Svagare talare har synts och hörts.

Otroligt nyttigt för eleverna, de växer.

Bra att eleverna kommer i sammanhang som är på riktigt.

Självkänslan stärks.

Vid redovisning för folk utifrån blir läget skarpare. Man måste visa vad man kan.

Projektet har bidragit att stärka banden mellan eleverna.

Projektet har bidragit att stärka banden mellan eleverna.

Ökad elevnärvaro.

Måluppfyllelsen ökar vid ämnesövergripande arbetssätt. Bloggen har varit jättebra, man har läst vad andra har gjort vilket har inspirerat.

Fått en början till insikt att man kan vara med och påverka, ökad medvetenhet.

Några ungdomar har gått med i politiska ungdomsförbund.

Stor och viktig grej att få hamna på högskolan.

 • Om vad som kan förbättras:

Vår egen tid för planering och samarbete.

Svårt att komma igång först, men jag använde metoden Open Space och då såg vi tydligt vilka områden vi ville arbeta med.

Vi hoppas detta ska permanentas från Skolkontorets sida. 

Ett urval av röster från medverkande vuxna vid Rådslaget, den 21/7 2017:

 • Om vad som var bra:

Att träffa engagerade ungdomar som ingav hopp.

Alla intressanta utställningar och engagerade ungdomar, även när man kände dem lite på pulsen.

Ungdomarna hade tagit detta på allvar. Fina presentationer och de var även lyhörda för det man sa och frågade.

Att det var en bra samverkan av deltagare från arbetsliv, organisationer och skolan (skolpersonal + elever).

Samtalen som jag förde med ungdomarna gav mig väldigt mycket. Det fanns så mycket entusiasm och hoppfullhet hos dem vilket inspirerade mig. Fick också lära mig mer om hur unga människor har det idag i Gävle.

Mycket inspirerande att ta del av alla ungdomars engagemang och fantastiskt intressanta idéer.

Ett fantastiskt bra initiativ av kommunen och synnerligen väl genomfört.

 • Om vad som kan förbättras:

Lite mer utrymme för utställningen. Mindre rinniga lunchwraps 😉

Processen kring workshop skulle kunnat vara mer medryckande på nåt vis. Och det här med löpsedel känns ju inte så 2030…. men resultatet blev ju bra!

Man skulle kunna para ihop vuxna två och två när de går runt i utställningen för att öka kontaktytorna ytterligare.

Sedan Rådslaget den 21/3 2017 har delar av elevernas arbeten även ställts ut i Helga Trefaldighets kyrka, på Stadshuset inför kommunfullmäktiges sammanträde och på Skolkontoret inför utbildningsnämndens sammanträde, samt att delar kommer att ställas ut på Gavlehov till hösten i samband med firandet av att vi blivit över 100 000 innevånare i Gävle.  Elever från Polhemsskolan har gjort ett bejublat framträdande på Gävle kommuns näringslivsfrukost.

Allt gott önskar vi er alla!

/Arbetsgruppen för Det goda livet i Gävle 2030

The World´s Largest Lesson – The Global Goals

Det kan vara bra att ha koll på de globala hållbarhetsmålen i arbetet med Det goda livet i Gävle 2030. Ett tips på introduktion till hållbarhetsmålen är en kortfilm på ca 6 min som introduceras av Malala Yosafzai: https://www.youtube.com/watch?v=ry_9SU0eq9M (filmen är på engelska). Mer material kring målen och hur man kan arbeta med dem i skolan finns på http://worldslargestlesson.globalgoals.org/.

Vill ni sedan fördjupa er i de olika målen på svenska kan ni gå in på http://www.globalamalen.se/.