Foton, filmer och dokumentation från Rådslaget 15/2 2018

Det goda livet genomförs som en del av Gävle kommuns arbete med de globala målen för en hållbar utveckling – Agenda 2030 och First Generation #firstgeneration (#GLOBALAGÄVLE), Gävle kommuns miljöstrategiska program och Utbildning Gävles strategi för lärande för hållbar utveckling (#lhugavle).

Fotografierna i detta inlägg (då inget annat skrivs) är tagna av Michael Wagner, projektledare på Gästrike Återvinnare.

Stort tack till…

  • …alla medverkande elever (drygt 190 st.) och lärare (17 st.) – totalt sju klasser från fyra skolor: Polhemsskolan, Borgarskolan, Stora Sätraskolan och Vallbacksskolan.
  • …alla medverkande vuxna (ca 90 st.).  Klicka här för att se vilka företag, myndigheter och organisationer som medverkade.
  • …huvudarrangörerna: Gävle kommun och Högskolan i Gävle. Samt ett särskilt tack till Gästrike Återvinnare, Gavlegårdarna, WWF och Hotell- och turismelever årskurs 1 från Borgarskolan.

Dokumentation

Brevet till framtiden och dokumentationen från elevernas utställningar kommer att arkiveras hos Gävle kommun och tas fram igen år 2030.

Utvärdering

Elevernas, lärarnas och de medverkande vuxnas utvärdering (i samma dokument) Presentation_DGL_inkl_utvärdering_2017_2018. (Öppnas i en PowerPoint-fil).

Ytterligare aktiviteter

Sedan Rådslaget den 15/2 2018 har delar av elevernas arbeten ställts ut i Heliga Trefaldighets kyrka den 24/3 2018 under Earth Hour samt under Gävle Miljögala den 24/3 2018. Elever var och presenterade satsningen Det goda livet i Gävle – inom ramen för ett jordklot på Kommunfullmäktige den 26/3 2018. Det var även en utställning på Skolkontoret under april 2018.

Sommaren 2018 på politikerveckan i Almedalen fick Kommunfullmäktiges ordförande tillsammans med Kommundirektören och Gävle Energis VD ta emot Gävles utmärkelse som Sveriges näst bästa miljökommun 2018, och i tacktalet tog de upp Det goda livet och elevernas arbeten som ett gott exempel från Gävle.

Gästrike Återvinnare tog med Det goda livet som ett gott exempel på ”final conference” i ett EU projekt som avslutades hösten 2018.

Inslag i media

  • Högskolan i Gävle, 16 februari 2018, inlägg i Facebookflöde.
  • Naturskyddsföreningens nationella organisation, 16 februari 2018, inlägg i Facebookflöde.
  • Flera artiklar på Gävle kommuns intranät Ankaret.
  • Sociala medier inlägg som taggats: #dglgavle (Instagram, Facebook m.fl.).

Allt gott önskar vi er alla!

/Arbetsgruppen för Det goda livet i Gävle 2030