V.48 – Veckan då våra hus tittade på 50 Shades of Grey och blev väldigt inspirerade

Hej igen! 🙂

Denna vecka har vi tyvärr vid några tillfället varit lite kort om folk, då Fanny och Cornelia har missat något tillfälle. I och med detta har tempot ökat väldigt mycket då inlämningsdatumet även börjar närma sig.

Mest fokus har legat på att bli klar med modellen, eftersom man tydligt kan se att vi ligger något steg bakom de andra grupperna. Detta har berott på lite för mycket noggrannhet från allas sida, och uppgifter har tagit för lång tid. Nu när det blir tajt med tiden har vi blivit tvungna till att öka takten, men vi vill trots detta inte tumma på byggandet av modellerna.

Att vi ligger lite efter har dock ej med lathet att göra, vilket vi anser att man tydligt kan se på modellerna. Vi har väldigt mycket detaljer och precisa mått vilket vi är väldigt glada över. Vi är även glada över planeringen av området och vi tror att slutresultatet kommer att bli väldigt bra! 🙂

Här ser vi några av modellerna i skala 1:200 som precis har målats av Felix i en väldigt fin grå färg.

Skrivandet har påbörjats. Viman har skrivit på lektionstid medans de resterande har jobbat med modellerna. Det går framåt, och kvalitén går föra kvantiteten. Lite små funderingar har det blivit på vissa punkter då det kommer att skrivas i helgen för att hinna bli klar.

Under veckan spenderade gruppen även tid på Öppet hus, där andra kunde se vad vi hade gjort hittills. Tiden gick dock mest åt att hjälpa- och prata med de som var där på besök, vilket var ganska roligt.

Nästa vecka är det väldigt effektivt arbete som väntar, då detta ska vara klart på den fredagen. Det kommer troligtvis att behövas jobba över för att hinna med, men det ska vara lugnt.

Cornelia målar vägar och skog

Hörs Igen nästa vecka, då modellen och rapporten förhoppningsvis kommer att vara klar 🙂

/VIman, Cornella, Fellx, Fanny, Märtha

Projekt 25/11-16

Hej igen! 🙂

Denna vecka har vi jobbat väldigt mycket med modellerna, samtidigt som vi tänkt mycket gällande planeringen av området samt bostäderna. Alla har haft fullt upp, både med att bygga modeller samt att planera för det framtida arbetet med projektet (t.ex. rapportskrivande och hur vi ska hinna klart med allt), men alla har bra koll på vad som ska göras och hur det ska göras, men ibland kan det bli lite fel då vi har väldigt mycket som behöver göras p.g.a. att vi har väldigt många modeller. Om vi kan jobba lite hemma, vilket vissa av oss ska försöka att göra i helgen, så bör det gå bra.Vi har inte stött på några stora problem vilket vi tycker är väldigt bra, utan vi har mest bara haft lite små funderingar kring vissa saker.

Vi ansåg att bostädernas funktion skulle vara högsta prioritet, vilket är anledningen till att vi valde att bygga i stilen funktionalism. Det gav oss möjligheten att bygga hållbara bostäder som är så bra som möjliga för miljön, samt som de uppfyller alla krav vår målgrupp kan tänkas att ha  gällande rum och design o.s.v.. Vi ansåg även att den enkelheten gav en modern känsla som kommer att passa in i det nya Gävle år 2030

Då Harkskär ligger ca. 1,7 mil från Gävle Centrum är detta någonting som vi måste tänka väldigt mycket på. Det finns ingen tågtrafik ut dit, men dock finns det busstrafik vilket är väldigt bra. Men vi förstår att de som ska bo i området ibland måste ha tillgång till bil. Men med en aktiv kollektivtrafik samt närhet till flertalet busshållplatser är det ett väldigt bra sätt att transportera sig på.

Bilder från dagens lektion, som bestod utav mycket skärande i kartong (som vanligt). På en av bilderna syns en av modellerna i skala 1:200

Hörs igen nästa vecka!

/William, Fanny, Felix, Märtha och Cornelia

Projekt 18/11-16

Hur tycker ni att det är att bygga modeller?

Just nu har vi inte hunnit så långt inom detta. Vi har mest skurit i kartong och limmat, vilket inte är så jättekul. Trots att det är ganska svårt med de små modellerna så tycker vi att det går bra.

Hur fungerar fördelningen av arbetsuppgifter i gruppen?

Det funkar väldigt bra enligt oss då vi alla har koll på vad vi ska göra och hur vi ska göra det. Idag jobbade Fanny, Märtha och Cornelia med några utav av bostäderna medans Viman och Felix arbetade med ”grunden” och höjdskillnaderna. De hann även börja med några utav de andra bostäderna som de hade kommit fram till.

Vad är ert nästa steg i arbetsprocessen? 

Börja med att limma ihop de första husmodellerna är det nästa steget, då många av de små delarna har skurits ut.

Vad känner ni att ni behöver hjälp med?

Inget för tillfället, de flesta frågorna har vi redan fått svar på.

/ Viman, Felix, Cornelia, Märtha och Fanny 🙂