Projekt v.47 Bellas grupp

När vi har designat våra hus har vi inte fokuserat på någon specifik arkitekturstil utan bara försökt tänka nytänkande och de vi själva tycker är snyggt, men de har inslag av modernism. När vi planerat våra transporter har vi tänk oss buss, cykel men även bil. Vi har till och med planerat att sätta in en busstation. Samarbetat i gruppen funkar bra och vi diskuterar fram lösningar så att alla får sin röst hörd vilket leder till att alla känner sig delaktiga i arbetet. Vi ser till att alla har något att göra. Julius gör träd och buskar, Lukas gör studentlägenheter. Bellisa gör de stora lägenheterna och skissar ut hur området ska se ut. Henrik gör radhusen och Johan skissar och hjälper Henrik. Vi har inte någon uppfattning om tidsplanen men tror vi ligger hyffsat i tid. Vi är mycket nöjd med hur vi diskuterar fram lösningar till problem som uppstår, det kan vara allt i från vad man ska göra eller hur man ska göra.

//