Veckan då alla var här

Detta projekt har varit väldigt stretsamt och tidskrävande. Bortsett från dom långa sena dagarna man har stannat kvar på skola för att bli klar med projektet så har det ändå varit rätt så roligt.

Vi har kommit igång då hela gruppen har varit här och jobbat. Eftersom att deadline är till måndag så är det ganska stressigt. Det har varit väldigt få lektioner då hela gruppen faktiskt har varit närvarande.

Eftersom att redovisningen är nu på måndag så är det viktigt att allt blir klart och att vi vilar upp oss tillräckligt under helgen, så att vi alla är pigga och glada under redovisningen. // Erika

V.48 andra veckan då halva gruppen var sjuk

vi har börjat med modellen samt planerat om lite i området. Vi har  gjort cykelställ, garage till bilpoolen och ett soprum. Efter mycket planering har modellen äntligen kommit igång och vi har nu en färdig plan om hur området ska se ut, då halva gruppen har varit sjuk har det varit svårt att göra allt och därför ligger vi lite efter vid nuläget, annars är vi nöjda med modellen än så länge.
Vi har inte kommit igång med skrivandet än, men förväntar oss komma igång nästa vecka.
På öppet hus var vi endast två på grund av sjukdom och då fick vi guida, med andra ord så jobbade vi inte på projektet då.
Nästa vecka vill vi vara klara med modellen, börjat med skrivandet samt kommit en bra väg på 1:100 huset!

Bilderna illustrerar modellen och våra 1:200 hus

V.45

  • Hur känns projektet

Projektet känns förväntansfullt, det är en möjlighet för oss att påverka Gävle kommun. Det är en karamell som vi länga kommer kunna suga på.

  • Vad har ni för förväntningar på projektet?

Att utveckla kunskaper inom detta område samtidigt som vi kan skapa mer bostäder och jobbtillfällen inom vår kommun.

  • Vilket stråk ha ni valt?

Vi har valt att bygga i västlig riktning

  • Vilket område har ni valt?

Valbo, Mackmyra

  • Vilken är er tänkt målgrupp?

Barnfamiljer.

/ Linus, Elliot, Erik, Erika och Sara