På återseende år 2030!

Initiativet ”Det goda livet i Gävle 2030 – inom ramen för ett jordklot” då elever från åk 8 – gymnasiet fått ta fram och presentera förslag på hur ett gott och hållbart liv i Gävle år 2030 skulle kunna se ut, har genomförts under läsåren 2016/2017, 2017/2018 och 2018/2019 med mycket gott resultat och ökad måluppfyllelse för de deltagande eleverna. Varje läsår presenterade eleverna sina förslag på ett stort Rådslag på Högskolan i Gävle under vårterminen. Där deltog även varje år ca 100 externa vuxna – politiker, samt nyckelpersoner från myndigheter, företag och intresseorganisationer – som fick ta del av elevernas utställningar och dokumentation. Tjänstepersoner från olika delar av Gävle kommun fördjupade sig därefter i elevernas förslag, tog tillvara goda idéer och gav återkoppling till eleverna. På denna blogg finns allt material från eleverna och från de tre Rådslagen. Detta material och framförallt elevernas förslag kommer att aktualiseras igen av Gävle kommun år 2030. Då kommer vi att följa upp och presentera hur det faktiskt har blivit i Gävle i relation till elevernas förslag! På återseende år 2030!

Hälsar Gävle kommun genom den tidigare Arbetsgruppen för Det goda livet

Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *