Tack till alla medverkande organisationer på Rådslaget läsåret 2016/2017!