Så kan Gävle se ut 2030

Så kan Gävle se ut 2030

Mars 2017:

Högstadie- och gymnasieelever har tagit fram förslag och idéer på hur ett hållbart Gävle kan se ut och fungera 2030. Idéerna presenterade de för politiker, tjänstemän, företag och andra intressenter vid ett rådslag på Högskolan i Gävle.

Elever vid Borgarskolan, Vasaskolan, Polhemsskolan och Vallbacksskolan har tagit fram idéer till ett hållbart Gävle 2030. De presenterade förslagen för Gävle kommuns politiker och tjänstemän samt företagare och andra externa intressenter vid ett rådslag på Högskolan i Gävle.
–Vi tycker att det här är ett oerhört bra tillfälle att få komma ut och ansikte mot ansikte tala om vad vi tycker. Det är ju vi som är nästa generation och kommer att bo i de här bostäderna, säger Hanna Spånberg.

Fokus på bostadsbyggande
Hon är en av Polhemsskolans elever som samtliga hade fokuserat på framtidens bostadsbyggande och byggt upp egna modeller av bostadsområden som de vill se runt om i Gävle kommun. Bakom byggplanerna låg ett gediget researcharbete. Polhemsskolans elever hade läst kurserna byggnadsverk, hållbart samhällsbyggande och arkitektur, gått igenom byggplaner och översiktsplaner för olika områden och dessutom varit på studiebesök hos Gävle kommun för att få veta mer om var kommunen vill utöka och bygga bostäder.

William Vimans grupp hade valt att satsa på ett bostadsområde i Harkskär och hade ett tydligt medskick till Gävles politiker:
– Jo det är att vi ska försöka bygga områden som kan tillfredsställa familjer utanför staden för nu är det väl så att många familjer vill flytta in i lägenheter för att de inte vill ta hand om en tomt. Vi borde bygga flera sådana områden utanför staden så att fler unga som vill studera och kanske flytta in till staden kan flytta in i lägenheterna, säger William Viman.

Hållbara transporter
Vid sidan om bostadsbyggandet var hållbara transporter ett angeläget ämne under rådslaget.
– I min grupp försöker vi ändra en bilindustri. Vi vill att det bara ska vara hållbara bilar som elbilar och biogasbilar 2030, inga bilar som ger koldioxidutsläpp, säger Abbas Alfaham, elev vid Vallbacksskolan.
– Vårt mål är att det ska bli gratis att åka kollektivtrafik. Vi vill ha färre bilar i Gävle helt enkelt, säger Ylva Wahlman, elev vid Borgarskolan.

Hanna Spånbergs grupp från Polhemsskolan ville ta samhällsplaneringen till hjälp för att utveckla staden.
– Vi vill se ett mer sammanhållet och socialiserat Gävle. Vi känner att det är för mycket av instängdhet idag och vill öppna upp och se fler samlingsytor, typ Boulognerskogen, säger Hanna Spånberg.

Drömnyheter för Gävle 2030
Elever och vuxna hade också gemensamma workshops där de tog fram hållbara drömnyheter för Gävle 2030.
– Jag tycker att det här visar på ett väldigt stort engagemang och intresse för framtiden och hur Gävle ska vara 2030. Det är jätteinspirerande att höra alla berättelser, tankar och idéer, säger Kommunstyrelsens ordförande Patrik Stenvard (M) som var på plats. Han menade att ungdomarna hade möjligheter att påverka politiker och tjänstemän i deras beslut om det framtida Gävle.
– Vi är ju en del politiker som är här, allmänheten är här och våra tjänstemän är också här så det finns så klart stora möjligheter att lägga fram sina idéer så att vi tar med oss dem in i arbetet och sedan kommer vi också att spara det här arbetet för framtiden och jobba vidare med det under det kommande året. Sedan ska vi stämma av det här år 2030 också och se om det blev något av alla idéerna, säger Patrik Stenvard.
– Eleverna har också skrivit sammanställningar av sina idéer som kommer att skickas till förvaltningar och tas om hand där i vår. Det kommer även att göras någon typ av sammanställning av dem år 2030, säger Ulrika Forsgren, projektledare för Lärande för hållbar utveckling och arrangör av rådslaget.

Eleverna var nöjda med möjligheten att få presentera sina idéer för politikerna.
– Jag tycker att det är roligt och häftigt. Det är ju första gången man gör det här, det händer inte så ofta. Man vill utveckla världen och man känner sig glad efteråt när man har gjort det, om man har gjort det. Det är skönt, säger Abbas Alfaham.

/Gävle kommun