Rapport förstudie regional mobil naturskola

En förstudie för en regional mobil naturskola i Gävleborgs län har genomförts under 2020-2021. Här finns den fullständiga rapporten i sin helhet, samt presentationsbilderna från slutredovisningen som gjordes den 14/10 2021, att ladda ner.

Förstudien har genomförts på uppdrag av LHU-nätverk Gävleborg, som nu välkomnar intresserade kommuner och organisationer, som skulle kunna tänka sig att ingå i ett huvudmannaskap för att starta upp en pilotsatsning för en mobil naturskola i någon del av länet, att höra av sig via mejl till ruc@hig.se. Intresset för att delta i pilotsatsningen är just nu störst bland skolorna i Hälsingland. Vi hjälper gärna till att informera om förstudien, samt att arrangera möten mellan intresserade kommuner och organisationer, som är intresserade av att fortsätta undersöka möjligheterna och samverka för att starta en pilot för en mobil naturskola i någon del av Gävleborgs län.

Stort tack till Karin Brolin från Gästrike Återvinnare som på uppdrag av LHU-nätverk Gävleborg genomfört större delen av förstudien, skrivit rapporten och hållit slut-presentationen.   

Vänliga hälsningar

LHU-nätverk Gävleborg

ruc@hig.se