Nationell LHU-konferens i Gävle 2016 på tema barn och elevers delaktighet och inflytande

Lärande för hållbar utveckling

– nationell konferens på temat barn och elevers delaktighet och inflytande

Elever

Gävle den 5-6 oktober 2016

Målgrupp: Samordnare inom lärande för hållbar utveckling, pedagoger 1-19 år, skolledare, förvaltningschefer med flera.

Det nationella nätverket för Lärande för hållbar utveckling*, Gävle kommun, Den Globala Skolan, Swedesd och Högskolan i Gävle bjöd till konferens den 5-6 oktober 2016.

Material från konferensen:

Kontakt

Ullrika Forsgren, Gävle kommun
ulrika.forsgren@gavle.se

Mathias Demetriades, Den Globala Skolan
mathias.demetriades@denglobalaskolan.com

* Nationella LHU-nätverket samlar samordnare, pedagoger, externa organisationer m.fl. och administreras av Swedesd.