Lärande för hållbar utveckling i Gävle kommun

Lärande för hållbar utveckling i Gävle kommun – information för dig som medborgare

Lärande för hållbar utveckling

Gävle kommun satsar på att ge barn och elever handlingskompetens för en hållbar samhällsutveckling genom ett aktivt arbete med ”lärande för hållbar utveckling”.

Här i Gävle kommun ger vi extra skjuts i arbetet genom det miljöstrategiska programmet, vårt program för social hållbarhet samt Strategi lärande för hållbar utveckling beslutad i nämnden 150318. År 2016 blev Utbildning Gävle som en av 13 myndigheter, organisationer och företag i hela Sverige nominerade till det nationella ”Miljöstrategipriset” för arbetet med lärande för hållbar utveckling.

Vad är lärande för hållbar utveckling?

Med hållbar utveckling menas en utveckling som tillfredsställer dagens behov utan att äventyra kommande generationers möjligheter att tillfredsställa sina behov. I Gävle kommuns grundsyn hållbarhet beskrivs att här ingår såväl ekologisk som social och ekonomisk hållbarhet. År 2015 antog FNs medlemsstater de Globala målen för hållbar utveckling med bland annat fokus på lärande för hållbar utveckling. Med lärande för hållbar utveckling menas såväl undervisningens innehåll som pedagogiska förhållningssätt och metoder. Här ingår även utbildningsverksamhetens angreppssätt (för alla åldrar från förskola till gymnasium) och hela kommunens samverkan för att ge barn och elever handlingskompetens för en hållbar utveckling.

Inom lärande för hållbar utveckling betonas vikten av barn och elevers delaktighet och inflytande. För ge barnen och eleverna de verktyg som behövs utgår lärandet ifrån verkliga frågor och samhällets konflikter. Arbetet sker med fördel tvärvetenskapligt/ämnesövergripande, utifrån helheter och sammanhang och med ett lokalt – globalt perspektiv.

I Gävle använder vi verktygen Grön Flagg respektive Skola för hållbar utveckling. De sporrar, guidar och stärker arbetet med lärande för hållbar utveckling i skolor och förskolor. Vi bidrar också till utveckling av lärande för hållbar utveckling i övriga kommuner inom Gävleborgs län genom ett regionalt pedagognätverk ”LHU-nätverk Gävleborg” som leds av Högskolan i Gävle RucX och Gävle kommun, och medfinansieras av Region Gävleborg och Länsstyrelsen Gävleborg.

Det goda livet i Gävle 2030 – inom ramen för ett jordklot

Samverkan med det omgivande samhället är en viktig del av lärande för hållbar utveckling. Ett exempel på aktiv sådan samverkan är Det goda livet i Gävle 2030—inom ramen för ett jordklot, en satsning för elever i årskurs 8, 9 och gymnasiet.

Eleverna arbetar ämnesövergripande i grupper för att ta fram förslag på vad ett gott, hållbart liv i Gävle kan innebära år 2030. Under arbetets gång får de möjlighet att gå ut i samhället för att undersöka och ställa frågor.

Politiker, tjänstemän och representanter från näringslivet och intresseorganisationer bjuds in till ett avslutande rådslag där eleverna presenterar sina förslag om framtiden i ett hållbart Gävle. Genom ”Det goda livet i Gävle 2030” ges eleverna möjlighet att vara delaktiga i att påverka sin framtid.

Film från 2017 års ”rådslag” på Högskolan i Gävle

Demokratiarbete för ett renare Sätra – elevers medborgarförslag blir verklighet

Ett fint exempel på lärande för hållbar utveckling från Lilla Sätraskolan: Strax före terminsavslutningen våren 2017 firade Lilla Sätraskolan att deras demokratiarbete med specialdesignade soptunnor nu blivit verklighet. Det började som ett medborgarförslag och slutade i ett konkret projekt ihop med Gästrike Återvinnare, och de fina soptunnorna kan nu beskådas i Sätra centrum.

Kemikaliesmart förskola

Genom såväl praktiskt som pedagogiskt arbete blir våra förskolor och familjedaghem i Gävle allt mer kemikaliesmarta. All personal har fått en utbildning i vad en kemikaliesmart förskola är, och vad som behöver göras. Under hösten 2016 och våren 2017 inventerades alla våra kommunala förskolor och merparten av de fristående med avseende på farliga kemikalier. Varje förskola har fått varsin åtgärdslista. I huvudsak handlar det om att farlig plast i leksaker, inredning och köksutrustning ska bytas ut mot hållbara och säkra alternativ. I februari 2017 öppnade Gävles första nybyggda kemikaliesmarta förskola – Östers förskola. Här finns mer information om kemikaliesmart förskola.

Nyfiken på vad mer som händer? Se #lhugavle.