Vecka 45 Projektstart

  • Hur känns projektet?

Projektet känns både spännande och utmanande.

  • Vad har ni för förväntningar på projektet?

Vi är väldigt taggade och förväntansfulla inför denna stora chans att kunna påverka vårat samhälle på ett väldigt hållbart och ny tänkande sätt.

  • Vilket stråk har ni valt, vilket område har ni valt, varför?

Vi har valt det östliga stråket mellan Bomhus och Furuvik. Där området hade tänkts att byggas i anknytning till granebergsvägen och furuviksvägen. Vi har valt detta område för att vi vill minska avståndet mellan Furuvik och Bomhus samtidigt som att öka antalet bostäder i anknytning till Bomhus/Sikvik och där målgruppen är medelklass familjer.

 

 

Vecka 45 Projekt

Hur känns projektet?

Hittills så känns projektet roligt och utmanande, vi har precis kommit igång och det känns som en utmaning som vi kommer att ge allt för att den ska bli så bra som möjligt.

Vad har ni för förväntningar på projektet?

Våra förväntningar på detta projekt är att vi ska utveckla och få nya kunskaper inom ett framtida hållbart samhälle, samt att vi ska få chansen att påverka vårat samhälle på ett eget men miljövänligt, hållbart och ekonomisk sätt. Vi vill att alla tre stora block i den hållbara utvecklingen kan mötas i vårat projekt.

Vilket stråk har ni valt?

Vi har valt stråket som sträcker sig i en nordöstlig riktning ut med Norrlandet eftersom vi tror att det kan bli ett attraktivt stråk för familjer i framtiden.

Vilket område har ni valt?

Vi har valt ett område som ligger strax norr om Utvalnäs och söder om Harkskär. Vi valde det för att det är nära till hav och natur men ändå inom en rimlig tidsram från Gävle centrum.

Vilken är er tänkta målgrupp?

Vi har tänkt att rikta in oss mest på familjer med barn som vill komma ut lite från den hetsiga stadskärnan till det lite lugnare livet ute mot Utvalnäs och Harkskär.

Med vänliga hälsningar från: Max L, Fredrik, William H, Gustav A och David. 

 

Start vecka 45

Hur känns projektet?

Vi tycker det är svårt att komma igång, men det är även spännande. Roligt att få jobba praktiskt. Vi längtar redan till nästa lektion.

Vad har ni för förväntningar på projektet?

Vi förväntar oss att detta område ska finnas i Furuvik år 2030.

Vilket stråk har ni valt?

Östligt stråk.

Vilket område har ni valt, varför valde ni det, och till vilken målgrupp?

Vi har valt att bygga ett radhusområde ämnat för barnfamiljer, i Furuvik. Det finns bra möjligheter för pendling, både till Gävle och Uppsala/Stockholm. En bra turistattraktion finns i området, och flera barnfamiljer är redan bosatta nära. Vi anser att det dock finns plats för fler.

The World´s Largest Lesson – The Global Goals

Det kan vara bra att ha koll på de globala hållbarhetsmålen i arbetet med Det goda livet i Gävle 2030. Ett tips på introduktion till hållbarhetsmålen är en kortfilm på ca 6 min som introduceras av Malala Yosafzai: https://www.youtube.com/watch?v=ry_9SU0eq9M (filmen är på engelska). Mer material kring målen och hur man kan arbeta med dem i skolan finns på http://worldslargestlesson.globalgoals.org/.

Vill ni sedan fördjupa er i de olika målen på svenska kan ni gå in på http://www.globalamalen.se/.