Förskolans framtidsmål – nytt pedagogiskt material!

Ett nytt pedagogiskt material kring de Globala målen är framtaget av förskollärare och hållbarhetsombud Gita Aspman från Gävle kommun. Arbetet har kunnat genomföras i och med att Gita fått Helgepriset som är ett lärarstipendium. Ladda ned det pedagogiska materialet här.

Mer om Helgepriset

Syftet med stipendiet är att belöna insatser/initiativ på skol-, undervisnings- och utbildningsområdet i form av fyra stipendier, ett för förskolan, två för grundskolan och ett för gymnasieskolan/vuxenundervisningen.

Stipendiet kan sökas av enskilda lärare eller av mindre grupper lärare/förskollärare som vill pröva, utvärdera och/eller dokumentera pedagogiskt utvecklingsarbete baserat på forskning och beprövad erfarenhet i syfte att förbättra undervisningen, höja kunskapsnivån och sprida framgångsrika modeller.

Varje stipendium är på 125.000 kronor och ansökningstiden går ut den 1 februari. För mer information kring Helgepriset klicka här.