Forskningsartikel om ämnesövergripande arbetssätt

Här kan du ladda ner en forskningsstudie av Annie-Maj Johansson, forskare vid Högskolan Dalarna, om hur lärare hanterar spänningen mellan att bedöma elevers kunskaper i enskilda ämnen och att undervisa genom ämnesövergripande undervisning, samt hur elever upplever förhållandet mellan den ämnesövergripande undervisningen och de ingående ämnena.