Elevernas arbeten som presenterades på Rådslaget 21/3 2017