V.47

Vi har tänkt att bygga våra hus i stilen mordenism, detta har vi valt för att vi byggerför framtiden.Till våra hus och vårt område ska vi ha transporter i form av bil (bilpoolar), GC-trafik och kollektivtrafik i form av tåg och buss.

Samarbetet fungerar bra i gruppen, alla har något att göra för vi har delat upp arbetet. Vi ligger lite efter och effektivisera det lite bättre på lektionstid samtidigt som vi kanske stannar kvar en eftermiddag efter skolan.

Nöjdast är vi med vår grupp och samarbetet.