Måndag V.46 basgrupp 4

  • Hur känns projektet?

Det känns bra, det ser ut som vi kommer att få en givande period och hjälp för våra framtida studier.

  • Vad har ni för förväntningar?

Våra förväntningar är att det ska bli en bra förberedelse inför vårat slutprojekt i vår men för vårat gymnasiearbete. Vi vill även utnyttja och lära oss nya saker i tre olika kurser som t.ex. lära oss att använda olika material och bygga ur ett hållbart perspektiv

  • Vilket stråk har ni valt?

Vi har ett stråk i västlig riktning. Det är i närheten av av Hagaströmsskolan samt idrottsplatsen.

  • Vilket område har ni valt och varför?

Det är i närheten av av Hagaströmsskolan samt idrottsplatsen. Vi valde det för att det låg utanför stan samt hade närhet till idrottsplats och skola. Det var även bra för att finns närhet till kollektivtrafik och lätt att bygga utan att förstöra marken.

  • Vilken är er tänkta målgrupp?

Vi har en blandad målgrupp mellan studenter och familjer

//Johan, Julius, Lukas, Henrik, Bella

Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *